Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmánynak minősül valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemire vonatkozó ismeretek megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatának meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó terepbejárás, vagy próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.

Témakör: 
Régészet