Örökségvédelmi felügyelet

A 2001. évi LXIV. törvény 46. § hatálya alá nem tartozó kulturális örökségi elemek megóvásának, fejlesztésének, fenntartható használatának hatósági felügyeleti eszközzel, továbbá hatósági eszközökön kívül, elsősorban tanácsadással és feladatellátással történő elősegítése.

Témakör: 
Régészet