Örökségvédelmi bírság

Örökségvédelmi bírsággal sújtható az a természetes, vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) védetté nyilvánított, vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen engedély, vagy tudomásulvétel nélkül, vagy attól eltérő módon végzi.

Témakör: 
Régészet