A SAJÁT KUKA NÖVELI A SZELEKTÁLÁSI KEDVET

2016. november

Mióta a szelektív szemetes nem többutcányira van, hanem közvetlenül az otthonunknál, szívesebben válogatjuk szét háztartási hulladékunkat. Többek között ez is kiderül a Lechner Tudásközpont legfrissebb interaktív térképéről.

TÉRKÉP

ELKERÜLŐ UTAK – ELKERÜLT BALESETEK?

2016. október

Legalább kétszeresen meghaladja az "eltűrhető"-nek minősülő mértéket az áthaladó járműforgalom számos hazai településen. A gyakran megremegő ablaktáblák, a zaj- és szennyezőanyag-kibocsátás miatt mindez nem kevéssé rontja a helyi lakosok életminőségét, valamint növeli a belterületi balesetek valószínűségét. Interaktív térképünk az országos közúthálózat belterületeket érintő forgalmának és a lakott területek közúti baleseteinek térbeli sajátosságait tartalmazza.

TÉRKÉP

TÁRSADALMI 3D TÉRKÉPEZÉS A TETA-VAL

2016. szeptember

Budapest népességének egyik harmada lakótelepen, másik harmada egy- vagy kétszintes kertvárosi családi házban él, minden negyedik lakó belvárosi és kb. 14%-uk jár haza esténként zöldövezeti társasházba. Vajon az eltérő beépítési mód a korösszetételben is tükröződik? Hol él több gyerek és kevesebb felnőtt a fővároson belül? Mindezek szemléltetésére különleges 3D térképen ábrázoltuk a beépítési mód és a gyermekeltartottsági ráta térbeli összefüggését.

TÉRKÉP

LAKÁSOK ÉS ÜDÜLŐK A BALATON KÖRÜL

2016. augusztus

A 180 települést magában foglaló, Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (BKÜ) 2005-2014 között az országosnál nagyobb mértékben bővült a lakásállomány, az üdülők gyarapodása viszont egy kissé elmaradt a hazai átlagtól. Interaktív térképünk a térség lakás- és üdülőépítési mutatóit tartalmazza, valamint a 20 legkiemelkedőbb értékkel rendelkező települést részletesebben is bemutatja.

TÉRKÉP

HÍVJ FEL A VEZETÉKESEN…!

2016. június - július

A 2000-es évek elejéhez képest napjainkra a vezetékes fővonalak darabszáma közel 20%-kal csökkent (számuk alig éri el a 3 000 000-t) miközben már kb. 11 800 000 aktív mobilelőfizetés van használatban. Felmerül a kérdés, hogy hol használnak még vezetékes telefont? Az alábbi térképen válogathat az olvasó a különböző vezetékes telefonos statisztikák között.

TÉRKÉP

HAZÁNK TERMÉSZETVÉDELMI TÉRSÉGEI

2016. május

Az országos jelentőségű védett és Natura 2000 természeti területek a zöld infrastruktúra-hálózat meghatározó elemei, amelyek a természeti értékek megőrzése miatt kiemelt fontosságúak terület- és településrendezési szempontból. Online térképünk a természetvédelemi oltalom alatt álló, valamint a szelíd turizmus szempontjából meghatározó térségeinket ábrázolja.

TÉRKÉP

A BALATONON HOSSZABB, A VELENCEI-TÓNÁL RÖVIDEBB IDEIG NYARALUNK

2016. április

Hová menjünk idén nyaralni? A TeIR-ben (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) elérhető turisztikai adatok alapján, e havi térképünkön azt mutatjuk be, hogy miként döntöttek e kérdésben a belföldi, illetve a külföldi turisták 2014-ben.

TÉRKÉP

IVÓVÍZ-FOGYASZTÁSUNK TÉRBELI KÜLÖNBSÉGEI

2016. március

Magyarországon az ivóvizet főként az európai viszonylatban is kiemelkedő nagyságú felszín alatti vízkészletek biztosítják. A teljes vízkivétel közel 700 millió m3 évente, az egy állandó lakosra jutó átlagos ivóvíz-felhasználás kb. 91 liter/nap. Online térképünk ennek területi különbségeit mutatja be, a TeIR adatainak felhasználásával.

TÉRKÉP

KÖZÚTI ELÉRHETŐSÉG: JAVULÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN

2016. január - február

Az ezredfordulótól napjainkig kb. ezer kilométer gyorsforgalmi út épült Magyarországon, kedvezően befolyásolva a hazai települések elérhetőségi viszonyait. A javulást általában a közúti távolság csökkenésével szokás kifejezni, ám online térképünk a közúti elérési idő változását mutatja be 2009-2015 között, Harkány példáján keresztül.

TÉRKÉP

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ: BUDAPESTTEL VAGY NÉLKÜLE?

2015. december

A nagyvárosok általában "felhúzzák" térségük társadalmi-gazdasági statisztikáinak átlagát, negatívan befolyásolva a környékbeli, kevésbé fejlett települések jogosultságát különböző EU-támogatásokra. Online térképünk két fejlettségi mutató térbeli mintázatát hasonlítja össze, Pest megye és Budapest tervezett szétválásához kapcsolódóan.

TÉRKÉP

MIVEL MENNEK A MAGYAR AUTÓK?

2015. november

Online térképünk a dízeles személyautók arányának 2003 és 2013 között bekövetkezett jelentős növekedését mutatja be járási szinten, kiemelve azt a 20 térséget, ahol a legnagyobb mértékben nőtt a személygépkocsi-állomány.

TÉRKÉP

EGYETEMVÁROSOK VONZÁSKÖRZETEI

2015. október

Az egyetemi és főiskolai központok vonzáskörzetének nagyságát a keretszámok, a képzés sokszínűsége, más intézmények közelsége és az elérhetőség egyaránt befolyásolják. Online térképünk a felvett hallgatók száma alapján mutatja meg, hogy az egyes járások mely felsőoktatásai központhoz vonzódnak leginkább.

TÉRKÉP

FOGYATKOZIK A MAGYAR, DE…

2015. szeptember

2001-2011 között az ország össznépessége csökkent, ám vannak olyan térségeink, ahol ellentétes irányú változás történt. Online térképünk települési szinten mutatja be a természetes szaporodás és a vándorlási különbözet értékét, illetve a két tényező egyenlegét!

TÉRKÉP