Nagyberuházás

az alábbi, földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás: 

a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,

b)  a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,

c) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó tározó-építés, vagy

d) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.

Témakör: 
Régészet