Milyen kötelezettséggel jár egy közmű regisztrációja?

a) A 324/2013. (VIII.29) Korm. rendelet szerint a regisztrált közmű köteles: a folyamatos adatszolgáltatásra,

b) az újonnan létesülő közművezeték esetén a nyilvántartásba vételt követően 15 napon belül gondoskodni a tervezett nyomvonal e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról,

c) az újonnan létesült közművezeték használatbavételi (üzemeltetési) engedélyének közlését követően 15 napon belül gondoskodni a nyilvántartásba vett közművezeték e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról,

d) a valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az e-közműt üzemeltető szervezet részére az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről, ügyfélszolgálatairól,

e) a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről adatot szolgáltatni,

f) az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről adatot szolgáltatni,

g) a közműegyeztetés esetén 8 napon belül nyilatkozni érintettségéről, amennyiben úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további 22 napon belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.

GYIK témakör: 
Közművek
Közmű altémakörök: 
Regisztráció kérdései