Kulturális örökség elemei

A régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, a nemzeti emlékhely, a kiemelt nemzeti emlékhely és annak A 2001. évi LXIV. törvény 61/I. § (3a) bekezdése szerinti településkép-védelmi környezete, valamint a kulturális javak.

Témakör: 
Régészet