E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás használata ügyfélkapus regisztrációhoz kötött.
Az Ügyfélkapus belépés biztosítja, hogy a regisztráló közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

FONTOS VÁLTOZÁS A KÖZMŰEGYEZTETÉSBEN

Július 1-től a kérelmezők már csak online indíthatják el a közműegyeztetési folyamatot, melynek során a tervezők az e-közmű rendszerből letölthetik az összes érintett közművezeték-üzemeltetőtől származó, a tervezéshez szükséges térképi adatot, illetve az egyesített közműnyilatkozatot.

Az eddigi gyakorlattól eltérően 2017. július 1-től nem közvetlenül a közművezeték-üzemeltetők ügyfélszolgálatain, hanem kizárólag az e-építés portálon elérhető, megújult elektronikus közműnyilvántartó rendszeren keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően indítható el a közműegyeztetési folyamat. Mind a tervezéshez szükséges térképi információkhoz, mind pedig a közművek által kiállított nyilatkozathoz az e-közmű rendszeren keresztül lehet hozzájutni.

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet 2013. november 1-jei hatályba lépésekor már előírta a közművezeték-üzemeltetők számára, hogy hálózataikra vonatkozó téradataikat tegyék elérhetővé egy központi, államilag üzemeltetett rendszer részére – ezzel jött létre az egységes elektronikus közműnyilvántartás alap-intézményrendszere. A rendelet 2016. novemberi módosítása kimondta, hogy 2017. július 1-jétől a tervezéshez szükséges adatokat csak a tervezői jogosultsággal rendelkező, az e-közmű rendszerben regisztrált tervező vagy az általa képviselt tervezési vállalkozás igényelheti, tervezéstámogatási kérelem benyújtásával. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy 2017. július 1-je után a tervezőknek nem külön-külön közművezeték-üzemeltetetőkként, személyesen kell igényelniük a tervezéshez szükséges térképi adatokat, hanem – ügyfélkapus bejelentkezést és regisztrációt követően – az egyablakos információs pontként működő www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon keresztül. A közművek nyilvántartásaiból származó és az e-közmű rendszer által összeállított adatcsomagok a kérelmező számára letölthetővé válnak.

A tervezők számára a tervezéstámogatási kérelmek benyújtása ügyenként egyszeri rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött, ami tervezői jogosultságtól függetlenül, bármely lakossági felhasználó által igényelhető közműnyilatkozat kérelmek esetében is igaz. A rendszerhasználati díj az e-közmű rendszert üzemeltető szervezet számára kerül jóváírásra.

Az összes érintett közművezeték-üzemeltető nyilatkozatát tartalmazó egyesített közműnyilatkozatot, melynek érvényességi ideje 6 hónap, elektronikusan hitelesített dokumentum formájában állítja ki a rendszer, a közművek által szolgáltatott adatok alapján.

Lényeges újítás és egyszerűsítés, hogy július 1-től a kérelmezőnek csak egyszer, az e-közmű rendszeren belül kell megadnia az adott kérelem adatait. A felületre elegendő egyszer becsatolnia a kapcsolódó dokumentumokat, továbbá egy csatornán érkezik vissza a kérelem típusától függően az összes közművezeték-üzemeltetőtől származó térképi adat vagy észrevétel, illetve az egyesített közműnyilatkozat is.

Az elektronizáció célja, hogy az adott építmény létesítéséhez, átalakításához, felújításához és karbantartásához szükséges közműegyezetés teljes körűen, áttekinthető módon, gyorsan, hatékony és alacsony ráfordítással legyen megoldható úgy, hogy a tervezett kivitelezés később még véletlenül se okozzon elkerülhető károkat a már meglévő közműhálózatban.

További információ és a lakosság és tervezők számára kialakított, megújult e-közmű felület (2017.07.01-től) az e-epites.hu oldalon érhető el.