Lakossági hírek, közlemények

Tájékoztató - az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos legutóbbi módosításokkal kapcsolatban feltett kérdésekre adott válaszok

2017.03.10.

Tájékoztató levél.

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ E-ÉPÍTÉSÜGYBEN

2017.02.27.

Március 7-én a LED - Lechner Education előadássorozat második alkalmán az elektronikus építésügyről, a Tudásközpont által fejlesztett alkalmazásokról valamint az ezekhez kapcsolódó szervezeti újításokról lesz szó.

Tájékoztatás az új építésügyi és építésfelügyeleti bírság befizetés számlájával kapcsolatban

2017.01.27.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fővárosi és a megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatalok) felé megküldésre kerültek a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01040281-00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság bevételek beszedési számlával kapcsolatos készpénzátutalási megbízások, melyeket a kormányhivatalok juttatnak el minden elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósághoz.

Változások az építésügyi és építésfelügyeleti bírság befizetés számlájával kapcsolatban

2017.01.04.

Tájékoztató levél.

Megjelent az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

2016.12.21.

Felhívom a figyelmet, hogy 2016. december 19-én a Magyar Közlöny 209. számában megjelent az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIII. törvény (a továbbiakban: Étv. módosítása), amely 2017. január 1-jén lép hatályba.

Változások a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlával kapcsolatban

2016.12.19.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/12736. számú - a Parlament elé 2016. október 28-án benyújtott - törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza az államháztartásról szóló az 2011. évi CXCV. törvény 42. §-ának (2a) bekezdéssel történő kiegészítését, mely szerint a központi költségvetés központosított bevételét képező bírságok, egyéb bevételek kizárólag e célra létrehozott központosított beszedési számlára szedhetők be.
A rendelkezés várhatóan 2017. január 1-jén lép hatályba.

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) pályázatot hirdet a szerv tagjainak nyilvántartásba vételére igazságügyi szakértők és műszaki ellenőrök részére

2016.09.20.

A TSZSZ tagja az a természetes személy lehet, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének alábbi területeinek valamelyikén került bejegyzésre.

SEGÉDLETEK AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ

2016.07.04.

2016. július 1-jétől a jogszabályváltozások értelmében az egyszerű bejelentést az elektronikus építési napló alkalmazásban kell megtenni az e-napló készenlétbe helyezésével.

Építész tervezők figyelem, fontos változás július 1-től!

2016.06.20.

Július 1-től jelentősen megváltozik az egyszerű bejelentés folyamata. Az új jogszabály értelmében ettől az időponttól az egyszerű bejelentést az elektronikus építési naplón keresztül kell megtenni. A kivitelezés az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követő 16. napon kezdhető meg.

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN

2016.06.17.

A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 84. és 85. számában kihirdetésre került a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet és az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.

Oldalak