ELÉRHETŐ A TERÜLETRENDEZÉSI, VALAMINT A TELEPÜLÉSÜGYI SÉMA ÉS FORMÁTUM

Elkészült az egységes adatszolgáltatási szerkezetet előíró „Terület- és településrendezési egységes adatszolgáltatási séma és formátum”, mely elsősorban az újonnan létrejövő Területi és Települési Tervezést Támogató Rendszer (4TR) digitális térképi adattartalmának biztosítása érdekében jön létre.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság szakmai háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projektje részeként a térségi tervezés támogatása érdekében széles körű online fejlesztést (4TR) indított, amiről részletesen a http://lechnerkozpont.hu/cikk/innovativ-fejlesztes-elott-a-tersegi-tervezes cikkben olvashat.

A 4TR többek között a terület- és településrendezési tervek térképi állományainak előállításához is segítséget nyújt a megyei és települési önkormányzatok, valamint a terület- és településrendezők részére a tervezéshez szükséges - szakági, hatályos települési, megyei és országos tervi, valamint alaptérképi - adatok térinformatikai formátumban való biztosításával, valamint az elkészült tervek nyilvános online megjelenítésével.

A települések szerkezeti és szabályozási terveiben, illetve a területrendezési tervekben megjelenítendő téradat-rétegeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete, illetve a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 8. melléklete rögzíti. Ahhoz, hogy ezek a téradatok az adatszolgáltatók, a tervezők számára egységesen kezelhetők, és a megjelenítő rendszerbe integrálhatók, megjeleníthetőek, feldolgozhatóak, monitorozhatóak legyenek, szükséges a területrendezési tervek és a települések szerkezeti és szabályozási tervei vektoros állományainak névkonvencióit és attribútumtartalmát összehangolni.

A Lechner Tudásközpont kidolgozta az egységes adatszerkezetre – a fenti jogszabályban előírt téradat-rétegekhez tartozó névkonvencióra és attribútumtartalomra - vonatkozó javaslatát, a „Terület- és településrendezési egységes adatszolgáltatási séma és formátumot”.

A javaslat kidolgozásakor az LTK a tervezési gyakorlatában már bevált téradat-struktúrát alkalmazta, továbbá igyekezett más tervezőktől korábban kapott információkat is beépíteni.

Az elkészült dokumentum 2017. decemberi publikálását követően megkezdődik a felhasználói észrevételek gyűjtése, a jogszabályváltozások okozta módosítások feldolgozása, aminek eredményeképpen a végleges Területrendezési séma és formátum 2018. április végére, míg a Településrendezési séma és formátum 2018. június végére készül el, így a nyár folyamán várható újbóli publikálásuk.

Fájl Fájltípus Méret Feltöltve
Településügyi séma és formátum – szabályozási terv (2017.12.05.) pdf 918.24 KB 2017.12.05.
Településügyi séma és formátum – szerkezeti terv (2017.12.05.) pdf 1.37 MB 2017.12.05.
Egységes Területrendezési adatszolgáltatási séma és formátum (2018.04.04.) pdf 1.01 MB 2018.04.04.