Építésügyi Szolgáltatási Pontok

 

Nagyon fontos tudni, hogy az Építésügyi Szolgáltatási Pont NEM építésügyi hatóság!!!

 

Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok városi és 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatoknál a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat látják el:
  • Információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében
  • Az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR)
  • A kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása
  • Az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele,
  • Települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatai
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást elektronikusan online és offline módon, valamint személyesen és postai úton is lehet kezdeményezni. Személyesen az illetékes építésügyi hatóságnál, az Építésügyi Szolgáltatási Pontokon és a Kormányablakoknál lehet a kérelmet benyújtani. A kérelem papír alapon is benyújtható, mellékleteit elektronikus formában (CD, pendrive) kell benyújtani. Az ügyintéző – az ügyfél azonosítása után – feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR‐be.
 
Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok tehát segítik az ügyfelek az építésügyi hatósági eljárással és az ÉTDR- működésével kapcsolatos információkról történő tájékoztatását. Természetesen továbbra is van lehetőség a települési önkormányzatok közötti megállapodásokra, amelyek lehetővé teszik a kölcsönös együttműködést, akár személyi vagy tárgyi feltételeket illetően. Az Építésügyi Szolgáltatási Pontok az elektronikus ügyintézés segítségével nemcsak a települési önkormányzatok közötti kapcsolattartást, kommunikációt segítik elő, hanem egyfajta közvetítő szerepet töltenek be a hatóság és az ügyfél között, hogy minél gördülékenyebb legyen az eljárás megindítása.
 
Az építésügyi hatósági feladattal és hatáskörrel nem rendelkező, Építésügyi Szolgáltatási Pontokat működtető városi, illetve települési önkormányzatokat az Éhk. 1. számú melléklete III. része sorolja fel.
 
Összesen tehát 126 db Építésügyi Szolgáltatási Pont van Magyarországon, amely nem építésügyi hatóság.
 
Az Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatait ellátó, építésügyi hatósági feladattal és hatáskörrel nem rendelkező települési önkormányzatok: