45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

A rendelet hatálya kiterjed az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 2. §-ának 8. pontjában meghatározott és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó építmények építése és bontása során keletkező hulladékra, továbbá az építési, bontási hulladék kezelésére, a keletkezett hulladék mennyiségének tervezésére és elszámolására. (Az építési és bontási tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokról külön jogszabály rendelkezik.) A jogszabály tartalmazza a hatósági feladatokat, a hulladékok csoportosítását, a nyilvántartó és tervlapok mintapéldányát.

A hulladékkezeléssel kapcsolatos fontosabb jogszabályok
Miniszteri rendelet

Dokumentációs Központ


Építésügyi feladatellátás

 

Szakmai Tudástár

Fejléc

Főoldal

Lábléc

 

 

 

ÉTDR

  ÉTDR információk

OÉNY

  OÉNY információk


E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ

  E-építési napló információk

Hatósági felület

 

RSS

 Hírek

 Események

 Pályázatok

 Jogszabályfigyelő

ÉTDR rss ÉTDR