29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

A rendelet meghatározza a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény hatálya alá tartozó közigazgatási szerveknél foglalkoztatott köztisztviselőkre és kormánytisztviselőkre vonatkozó képesítési követelményeket.
A Polgármesteri Hivatalokban alkalmazott köztisztviselők feladat ellátásához meghatározott képesítési követelményeket az 1. sz. melléklet, a kormánytisztviselőkre vonatkozóakat a 2-3. sz. melléklet tartalmazza. Változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy az elsőfokú hatóságnál építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakörben, valamint a fővárosi, megyei kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítészi Irodai kiemelt munkakörben elfogadott a szakirányú felsőfokú végzettségen kívül a jogász szakképzettség is.

Az építésügyre vonatkozó fontosabb munkaügyi és munkavédelmi jogszabályok
Kormányrendelet

Dokumentációs Központ


Építésügyi feladatellátás

 

Szakmai Tudástár

Fejléc

Főoldal

Lábléc

 

 

 

ÉTDR

  ÉTDR információk

OÉNY

  OÉNY információk


E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ

  E-építési napló információk

Hatósági felület

 

RSS

 Hírek

 Események

 Pályázatok

 Jogszabályfigyelő

ÉTDR rss ÉTDR